English   |     |  ورود به سايت
پنجشنبه, مرداد 04, 1403

ارتباط با ما

شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران- آسانسور - پله برقی - رمپ - پیاده روی متحرک

بلوار اندرزگو ،خیابان وطن پور شمالی، پلاک 5

کد پستی: 36814-19378 
تلفن: 22234214

تلفن : 75986
فکس: 26769918 


 پست الکترونیک:  info@sabalift.com
   
نوآوری
 

™ KONE Eco 3000:  

تكنولوژی KONE Eco 3000 TM شركت KONE دربرگیرنده پیشرفته‏ترین تكنیك‏های طراحی و ساخت اجزا با كارآیی قابل اطمینان و مادام‏العمر می‏‏باشد. از مشخصات بارز سیستم محركه KONE Eco 3000 TM در پله‏برقی‏های KONE، كم‏حجم‏بودن، راندمان بالا و طراحی بدون زنجیر آن می‏‏باشد. دیگر مزیت‏های این محصول در دسترس بودن مكان قرارگیری سیستم محركه، خـرابی كمتر و پاكیزگی بیشتر آن می‏‏باشد. زنجیر بـدون نیاز به روغن‏كاری در پله‏برقی‏های KONE Eco 3000 TM ابداعی نوین است كه ضد گردوغبار و ضد آب بوده، باعث خرابی كمتر شده و با محیط‏زیست سازگار است.

 شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران، آسانسور، پله برقی، رمپ، پیاده روی متحرک 
 

™ KONE Inno Track:

  شركت KONE بنیانگـذار تكنــولوژی اولیـن پیـاده‏رو متحـرك مسطح در جهـان می‏‏باشد. پیـاده‏رو متحـرك KONE Inno Track TM این شركت مسطح‏ترین تكنولوژی در نوع خود در جهان می‏‏باشد كه بدلیل عدم نیاز به چاه باعث كاهش قابل توجه هزینه‏ها در طراحی و نصب آن در ساختمان شده است. ساختار مسطح این محصول بر اساس مكانیزم رفت و برگشتی استپ (پله) و با سیستم محركه ® KONE Power Disk است. این محصول باعث آزادی طراحی در ساختمان شده و می‏تواند بدون ایجاد هیچ گونه تغییری در ساختار طبقه بطور مستقیم روی كف تمام شده سالن نصب شود كه این امر باعث سهولت نصب آن در ساختمانهای قدیمی و جدید گردیده و در استفاده از فضا صرفه‏جویی می‏كند. بدلیل طراحی یكپارچه این محصول می‏‏توان طول و یا حتی محل آن را پس از نصب، برای استفاده مجدد تغییر داد. در مقایسه با دیگر پیاده‏روهای متحرك كه باید قبل از ساخت دیوارهای ساختمان به داخل ساختمان منتقل شوند، این محصول را می‏‏توان بعد از ساخت ساختمان از درب ورودی به داخل ساختمان منتقل كرد.

 شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران، آسانسور، پله برقی، رمپ، پیاده روی متحرک

™ KONE Eco 3000:  

تكنولوژی KONE Eco 3000 TM شركت KONE دربرگیرنده پیشرفته‏ترین تكنیك‏های طراحی و ساخت اجزا با كارآیی قابل اطمینان و مادام‏العمر می‏‏باشد. از مشخصات بارز سیستم محركه KONE Eco 3000 TM در پله‏برقی‏های KONE، كم‏حجم‏بودن، راندمان بالا و طراحی بدون زنجیر آن می‏‏باشد. دیگر مزیت‏های این محصول در دسترس بودن مكان قرارگیری سیستم محركه، خـرابی كمتر و پاكیزگی بیشتر آن می‏‏باشد. زنجیر بـدون نیاز به روغن‏كاری در پله‏برقی‏های KONE Eco 3000 TM ابداعی نوین است كه ضد گردوغبار و ضد آب بوده، باعث خرابی كمتر شده و با محیط‏زیست سازگار است.

 شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران، آسانسور، پله برقی، رمپ، پیاده روی متحرک

 

 

™ KONE Inno Track:

  شركت KONE بنیانگـذار تكنــولوژی اولیـن پیـاده‏رو متحـرك مسطح در جهـان می‏‏باشد. پیـاده‏رو متحـرك KONE Inno Track TM این شركت مسطح‏ترین تكنولوژی در نوع خود در جهان می‏‏باشد كه بدلیل عدم نیاز به چاه باعث كاهش قابل توجه هزینه‏ها در طراحی و نصب آن در ساختمان شده است. ساختار مسطح این محصول بر اساس مكانیزم رفت و برگشتی استپ (پله) و با سیستم محركه ® KONE Power Disk است. این محصول باعث آزادی طراحی در ساختمان شده و می‏تواند بدون ایجاد هیچ گونه تغییری در ساختار طبقه بطور مستقیم روی كف تمام شده سالن نصب شود كه این امر باعث سهولت نصب آن در ساختمانهای قدیمی و جدید گردیده و در استفاده از فضا صرفه‏جویی می‏كند. بدلیل طراحی یكپارچه این محصول می‏‏توان طول و یا حتی محل آن را پس از نصب، برای استفاده مجدد تغییر داد. در مقایسه با دیگر پیاده‏روهای متحرك كه باید قبل از ساخت دیوارهای ساختمان به داخل ساختمان منتقل شوند، این محصول را می‏‏توان بعد از ساخت ساختمان از درب ورودی به داخل ساختمان منتقل كرد.

شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران، آسانسور، پله برقی، رمپ، پیاده روی متحرک 

™ KONE Eco 3000:  

تكنولوژی KONE Eco 3000 TM شركت KONE دربرگیرنده پیشرفته‏ترین تكنیك‏های طراحی و ساخت اجزا با كارآیی قابل اطمینان و مادام‏العمر می‏‏باشد. از مشخصات بارز سیستم محركه KONE Eco 3000 TM در پله‏برقی‏های KONE، كم‏حجم‏بودن، راندمان بالا و طراحی بدون زنجیر آن می‏‏باشد. دیگر مزیت‏های این محصول در دسترس بودن مكان قرارگیری سیستم محركه، خـرابی كمتر و پاكیزگی بیشتر آن می‏‏باشد. زنجیر بـدون نیاز به روغن‏كاری در پله‏برقی‏های KONE Eco 3000 TM ابداعی نوین است كه ضد گردوغبار و ضد آب بوده، باعث خرابی كمتر شده و با محیط‏زیست سازگار است.

 شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران، آسانسور، پله برقی، رمپ، پیاده روی متحرک

 

 

™ KONE Inno Track:

  شركت KONE بنیانگـذار تكنــولوژی اولیـن پیـاده‏رو متحـرك مسطح در جهـان می‏‏باشد. پیـاده‏رو متحـرك KONE Inno Track TM این شركت مسطح‏ترین تكنولوژی در نوع خود در جهان می‏‏باشد كه بدلیل عدم نیاز به چاه باعث كاهش قابل توجه هزینه‏ها در طراحی و نصب آن در ساختمان شده است. ساختار مسطح این محصول بر اساس مكانیزم رفت و برگشتی استپ (پله) و با سیستم محركه ® KONE Power Disk است. این محصول باعث آزادی طراحی در ساختمان شده و می‏تواند بدون ایجاد هیچ گونه تغییری در ساختار طبقه بطور مستقیم روی كف تمام شده سالن نصب شود كه این امر باعث سهولت نصب آن در ساختمانهای قدیمی و جدید گردیده و در استفاده از فضا صرفه‏جویی می‏كند. بدلیل طراحی یكپارچه این محصول می‏‏توان طول و یا حتی محل آن را پس از نصب، برای استفاده مجدد تغییر داد. در مقایسه با دیگر پیاده‏روهای متحرك كه باید قبل از ساخت دیوارهای ساختمان به داخل ساختمان منتقل شوند، این محصول را می‏‏توان بعد از ساخت ساختمان از درب ورودی به داخل ساختمان منتقل كرد.

شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران، آسانسور، پله برقی، رمپ، پیاده روی متحرک 
موقعیت شما: پله برقی > نوآوری
Most of the replica watches uk steel belt watches can not be replica watches adjusted as long as the belt watch, but rolex replica also need to use a special tool to rolex replica uk remove the length of the strap adjustment.